ผลหวยลาวโพนโฮง งวดที่ 30 ก.ย. 2563


ผลหวยลาวโพนโฮง พิเศษ 30 ก.ย. 2563

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว55330
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว5330
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว330
รางวัล 2 ตัวบน30
รางวัล 2 ตัวล่าง53

ผลหวยลาวโพนโฮง VIP 30 ก.ย. 2563

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว31646
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว1646
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว646
รางวัล 2 ตัวบน46
รางวัล 2 ตัวล่าง16

ผลหวยลาวโพนโฮง 5D 30 ก.ย. 2563

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว48360
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว8360
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว360
รางวัล 2 ตัวบน60
รางวัล 2 ตัวล่าง83